Vi är ett oberoende samarbetsorgan för funktionshindersföreningar i Linköpings kommun


Vår Vision

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Samlad kraft

Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.

Politiskt

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen - den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende

Klicka här och börja skriva. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Medborgarrätt

Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen - flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning - tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.


RFD - Råd för funktionshinder och delaktighet

Rådet för funktionshinder och delaktighet, RFD, finns till för dialog och ömsesidig informationsspridning mellan funktionshindersrörelsen i Linköping och kommunen inom områden som rör personer med funktionsnedsättning.  

Rådet ska driva och vara opinionsbildande i dessa frågor. 

Ärenden, som rör enskilda personer, behandlas inte i rådet. 

RFD består av ledamöter från funktionshindersrörelsen och förtroendevalda från kommunens olika nämnder.

Ledamöter i RFD skall bevaka frågor som berör funktionshindrades rätt i kommunen samt sträva efter att skapa ett samhälle för alla. 

RFD har tre arbetsgrupper:

  • Utbildning och arbete
  • Omsorg och äldre
  • Samhällsbyggnad och kultur- och fritid


Funktionshindersföreningens representanter

Ordinarie

Anders Näkne 

Ann-Christin Petersen

Susanne Lundin

Susanna von Sehlen

Ersättare

Leif Andersson

Gunnel Sondelius

Eva Numminen

Dialogmöten

- ett forum där vi tar upp frågor som våra föreningar har gemensamt.

Samråd

Brukarråd omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna.


Brukarråd Psykiatrin

Brukarrådet består av representanter från olika intresseföreningar för psykiatriska sjukdomar samt Psykiatriska klinikens klinikledning.

Brukarrådet ska i första hand vara en informations- och remissinstans. Utrymme kommer också att ges för diskussioner angående till exempel verksamhetsförändring.

I brukarrådet ingår representanter för IFS (Intresseföreningen för schizofreni), RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa), Föreningen Autism, Ananke (Stödförening för tvångssyndrom drabbade och anhöriga i Sverige) samt Paniksyndrom sällskapet.


Programråd Anhörigcentrum

Anhörig center - en oas för återhämtning! Har du en familjemedlem eller vän som behöver stöd och hjälp från dig? Anhörigcenter finns för dig som hjälper och vårdar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Nytt för Anhörigcenter är att vi nu vänder oss även till dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik.

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver också du själv få stöd och tid för dig själv. Anhörigcenter är till för alla som själva stöttar, känner ansvar för eller har omsorg om någon. Stödet är inte kopplat till att den närstående eller vännen har en speciell diagnos eller situation - alla är välkomna!

Anhörigcenter

- en oas för återhämtning!

Har du en familjemedlem eller vän som behöver stöd och hjälp från dig?

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver också du själv få stöd och tid för dig själv. Anhörigcenter är till för alla som själv stöttar, känner ansvar för eller har omsorg om någon. Stödet är inte kopplat till att den närstående eller vännen har en speciell diagnos eller situation - alla är välkomna!

Vi har erfarenhet av att möta människor i kris och erbjuder dig stöd och möjlighet att få kontakt med andra i liknande situationer.


Vi erbjuder bland annat:

  • Enskilda stödsamtal
  • Samtalsgrupper
  • Intressegrupper
  • Café-verksamhet
  • Taktil massage
  • Avkoppling i massagestol


Våra insatser är kostnadsfria men för vissa aktiviteter får du betala ett självkostnadspris.

Välkommen att kontakta oss!

Vi har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00-10.00 och  onsdagar kl. 13.00-14.00.

Övrig tid kan det vara svårt att nå oss men om du lämnar meddelande med namn och telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Hagdahlska huset - Seniorcenter

- en central mötesplats för dig som är 65 år eller äldre

Hagdahlska huset - Seniorcenter är en öppen mötesplats för dig som är senior i Linköpings kommun.

Vi har öppet måndag till fredag kl.10.00-16.00. 

Verksamheten drivs till stora delar av volontärer som är värdar eller leder olika aktiviteter.

Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar

Återupprätta
LSS intentioner

Viktiga
myndigheter