Våra medlemsföreningar

Funktionsrätt Linköping har 19 funktionshinderföreningar i Linköpingsområdet. Vi arbetar tillsammans med våra medlemsföreningar för att agera med gemensam kraft och bevaka rättigheter för människor med funktionsnedsättning inom Linköpings kommun. 

Astma-och allergiföreningen Linköping


Vi i Linköping arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället.

Attention Linköping


Attention är en förening som jobbar för personer med NPF, Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar, samt anhöriga till dessa och yrkesverksamma inom området.

DHR Linköping


DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet.

Linköping Diabetesförening


Vi är en intresseorganisation som arbetar för bättre medicinska, sociala och ekonomiska villkor för människor med diabetes.

Mycket har förbättrats för människor med diabetes på senare år men det återstår en hel del att göra.

Epilepsiföreningen Linköping


Vår uppgift är att på olika sätt ha kurser, studiecirklar mm och ge information till våra medlemmar om epilepsi och epilepsi rehabilitering

FUB Linköping


Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning)

FUB arbetar för att person med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

HjärtLung Linköping


Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

Hörselskadas föreningen i Linköping


Vi hjälper till att främja tal uppfattbarhet och informera om hörsel och hörsel teknik, kontroll av hörselslingor. Vi arrangerar temakvällar/- träffar och studiebesök.

IFS Trappan


Den ideella föreningen IFS i Linköping, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

Vi bedriver verksamhet för att stödja anhöriga och drabbade samt arbetar för att informera och påverka allmänhet och beslutsfattare

NEURO Linköping


Vår uppgift är att ge stöd till och företräda personer med neurologisk diagnos samt deras anhöriga.

Parasport Linköping


Vår målsättning är att erbjuda träning till alla oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön eller vilken nivå man önskar idrotta på.

PCF Öst


PCF Öst verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet.

Personskade förbundet RTP


Personskadeförbundet RTP är en politisk obunden medlems- och intresseorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga.

Psoriasisförbundet Linköping


PSO bedriver en egen behandlingsanläggning med UVB-ljus och bad.

Reumatikerförbundet Linköping


Ett samhälle som ger reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla områden med goda levnadsförhållanden och hög livskvalitet.

RSMH Fyren Linköping


  • E-post: rsmhfyren@gmail.com
  • Telefon: 013-31 04 01
  • Öppettider: måndag och onsdag: 09.00-17.00, tisdag och fredag: 09.00-16.00, Torsdag: 11.00-13.00, Lördag, söndag: 10.00-13.00.

Vi kräver bättre liv!

RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa.

Tillsammans påverkar vi vården och samhället för att alla
ska ha möjlighet att återhämta sig från psykisk ohälsa och ha ett bra liv.

SRF Linköping


SRF är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Vi har som mål att skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Strokeföreningen Linköping


Vi i Strokeföreningen har haft Stroke eller är närstående. Vi är intresserade av att träffa likasinnade för att få mer livskvalitet i vår vardag.

Mun- & Halscancerföreningen Sydöstra


Mun- & Halscancerförbundet är en partipolitiskt och religiöst fristående organisation för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud

Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngktomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

Ångestföreningen ÅSS i Linköping


Ångestföreningen i Linköping är till för våra medlemmar och deras anhöriga 

Vi är föreningen för dig som som lider av panikångest, social fobi, generaliserad ångest eller någon annan form av ångestsyndrom.