Våra medlemsföreningar

Funktionsrätt Linköping har 21 funktionshindersföreningar i Linköpingsområdet. 

Vi arbetar tillsammans med våra medlemsföreningar för att agera med gemensam kraft och bevaka rättigheter för människor med funktionsnedsättning inom Linköpings kommun. 

Astma- och Allergiföreningen Linköping


Föreningen arbetar för att påverka samhället så att människor med allergisjukdom får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare.

Attention Linköping


Attention är en förening som jobbar för personer med NPF, Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar, samt anhöriga till dessa och yrkesverksamma inom området.

Demensföreningen Linköping


Demensföreningen i Linköping är en lokalförening till Demensförbundet. Vårt mål är att stödja och hjälpa personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och anhöriga. Vi vill påverka politiker och beslutsfattare, samverka med kommun, landsting, andra myndigheter och organisationer. Även sprida information, kunskap och stödja forskning och utveckling inom området.

DHR Linköping


DHR grundar sitt arbete på alla människors lika värde. Målet är full delaktighet och jämlikhet.


Linköpings Diabetesförening


Vi är en intresseorganisation som arbetar för bättre medicinska, sociala och ekonomiska villkor för människor med diabetes. Mycket har förbättrats för människor med diabetes på senare år men det återstår en hel del att göra.

Epilepsiföreningen Linköping


Vår uppgift är att på olika sätt ha kurser, studiecirklar mm och ge information till våra medlemmar om epilepsi och epilepsi rehabilitering.

FUB Linköping


Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. FUB arbetar för att person med intellektuel funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

HjärtLung Linköping


Föreningen arbetar för att hjärt- och lungsjuka ska få en bra sjukvård och rehabilitering samt att förbättra livsvillkoren för denna grupp.

Hörselskadades förening Linköping


Vi hjälper till att främja tillgänglighet för alla med någon typ av hörselskada genom att informera om hörselfrågor och hörselteknik, utföra kontroller av teleslingor (hörslingor) och arrangera aktiviteter i form av tematräffar och studiebesök.

IFS Linköping


IFS, intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd, bedriver verksamheten Trappan som är en öppen dagligverksamhet med studieinriktning. Trappan riktar sig till vuxna med psykisk sjukdom/ohälsa.

Stöd finns även för anhöriga.

Mun- & Halscancerföreningen Sydöstra


Mun- & Halscancerförbundet är en partipolitiskt och religiöst fristående organisation för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud

Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngktomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

PCF Öst


PCF Öst verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående samt väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet.

NEURO Linköping


Vår uppgift är att ge stöd till och företräda personer med neurologisk diagnos samt deras anhöriga.

Personskadeförbundet RTP


Personskadeförbundet RTP är en politisk obunden medlems- och intresseorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador och deras anhöriga.

Psoriasisföreningen Linköping


RBU Östergötland


PSO bedriver en egen behandlingsanläggning med UVB-ljus och bad.

För RBU är det självklart att alla barn har rätt till en bra barndom.
Att alla har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Även barn med rörelsehinder. 

Reumatikerföreningen Linköping


Reumatikerföreningen Linköping arbetar för ett samhälle som ger reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla områden med goda levnadsförhållanden och hög livskvalitet. Vi arrangerar bland annat medlemsmöten, föreläsningar och resor.

RSMH Fyren Linköping


  • E-post: rsmhfyren@gmail.com
  • Telefon: 013-31 04 01
  • Öppettider: måndag och onsdag 09.00-17.00, tisdag och fredag 09.00-16.00, torsdag 11.00-13.00, lördag och söndag 10.00-13.00

Vi kräver bättre liv!

RSMH är organisationen för dig som brinner för psykisk hälsa.

Tillsammans påverkar vi vården och samhället för att alla ska ha möjlighet att återhämta sig från psykisk ohälsa och ha ett bra liv.

SRF Linköping


SRF är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Vi har som mål att skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Strokeföreningen Linköping


Vi inom Linköpings Strokeförening vill orientera om Stroke och hur man förebygger och lär sig leva med sjukdomen samt skapa rum för social gemenskap, genom olika aktiviteter.

Ångestföreningen ÅSS


Ångestföreningen i Linköping är till för våra medlemmar och deras anhöriga 

Vi är föreningen för dig som som lider av panikångest, social fobi, generaliserad ångest eller någon annan form av ångestsyndrom.


Övriga funktionshindersföreningar

Parasport Linköping


Vår målsättning är att erbjuda träning till alla oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön eller vilken nivå man önskar idrotta på.

Funktionsrätt Östergötland
Kontaktuppgifter för utskrift PDF-länk