NYHETER

 

Våra inbjudna politiker får utbildning i att prata lättpratat och begripligt för målgruppen inom LSS (personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska diagnoser).

Torsdag 1 september klockan 10.00-15.00. Möt lokala politiker i Linköping. För dig inom målgrupp LSS, med IF, NPF. Du har rätt att vara delaktig och förstå!

Valet 2022

23.05.2022

Valet handlar om rätten till jämlik hälsa. Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Så har det varit under lång tid och nu vill vi se en förändring. Därför handlar valet 2022 om rätten till jämlik hälsa.

Onsdagen den 4 maj deltog vi på Läs och sjung på biblioteket. Ett arrangemang som vi anordnar tillsammans med FUB Linköping, Studieförbundet Vuxenskolan och Linköpings kommun. Vi hade alla en trevlig kväll med många besökare. Under kvällen sjöng Glädjekällan och Hilda Hansson berättade att hennes sångbidrag från Funkisfestivalen gick vidare. Alla...

Idag på den internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma kvinnor med funktionsnedsättning. I valet driver Funktionsrätt Sverige rätten till jämlik hälsa och inom detta område är ojämlikheten tydlig mellan kvinnor och män, men också mellan kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor som inte har funktionsnedsättning.