STUDS - kursen

03.02.2023

STUDS-kursen på Valla Folkhögskola är för studerande som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som vill stärka sig inför framtiden. 

Kursen ger inga gymnasiebehörigheter. Den ger istället studerande chansen att mogna och stärka sig inför arbetsliv och kommande utmaningar i vuxenlivet 

Kursen kan därför vara en trygg brygga mellan ungdoms- och vuxenliv och arbetar för att den studerande ska utvecklas i sin egen takt och uppnå mer självständighet och insikt.

S = Stimulans

T = Trivsel

U = Utveckling

D = Dramatisering

S = Studieresa

Vill du ha hjälp att besöka dem och ha sällskap som en trygghet till besöket? 

Kontakta då Caroline Beinerfelt på FR-Kontakten: