- ett oberoende samarbetsorgan för funktionshinderföreningar i Linköpings kommun


Vår största uppgift är att tillvara ta och bevaka rättigheter för människor med funktionsnedsättning. 

Att inte bara skapa tolerans för- utan också acceptans för oss i samhället. Tex för att gemensamma och övergripande tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun.

FR-Kontakten

Du som har någon funktionsnedsättning och känner att du behöver extra stöd med eller inför dina studier är välkommen att höra av dig!

Vår Vision

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Samlad kraft

Vi i Funktionsrätt Linköping representerar ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att agera med gemensam kraft. .

Politiskt

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning och aktivt agera för att åstadkomma samhällsförbättringar som inkluderar alla människor. 

Oberoende

Vi styrs inte av något annat än av vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll som inte kan fyllas av andra samhällsaktörer. 

Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen - den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Medborgarrätt

Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen - människor med funktionsnedsättning - tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin Funktionsrätt, fullt ut.

Senaste nyheterna

Bli först att läsa våra nyheter!

Kontakta oss

Telefontider

Vardagar 09.00 - 12.00

013 - 12 29 88
079 - 102 22 40

Adress

Funktionsrätt Linköping
Västra vägen 32
582 29 Linköping   

Besökstider

Enligt överenskommelse