Valet 2022

23.05.2022

Valet handlar om rätten till jämlik hälsa. Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, levnadsvanor och hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Så har det varit under lång tid och nu vill vi se en förändring. Därför handlar valet 2022 om rätten till jämlik hälsa.

Läs mer här: