Utbildning till Forskningspartner 2023

17.05.2023

Information från Funktionsrätt Östergötland 

 Utbildning till Forskningspartner 2023

Funktionsrätt Östergötland söker dig som vill få användning för dina specifika kunskaper om egen eller anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom!

Forskningspartner – vad är det?

En forskningspartner har unika kunskaper om sin eller en anhörigs funktionsnedsättning och/eller sjukdom och hur det är att leva med den.

Personen har genomgått utbildning till forskningspartner och kan därefter ingå i ett forskningsprojekt.

För mer info ladda ner PDF-filen här: