UPPROP - BASSÄNGEN US LINKÖPING

31.01.2023

För att stödja vårt krav på att renovera eller bygga ny bassäng för träning på Universitetssjukhuset i Linköping.

TILL POLITIKERNA I REGION ÖSTERGÖTLAND!

REHAB-BASSÄNGEN US LINKÖPING

Öppna bassängen igen för oss med funktionsnedsättning!

Att träna och att träna regelbundet är enormt viktigt för oss med funktionsnedsättning. Får/kan vi inte träna på rätt sätt, blir vi sämre i vårt mående. För oss med reumatiska-, neuro-, fibromyalgidiagnoser, trafikskadade samt flera andra grupper, finns inget alternativ till träning på "öppna marknaden". Vår träning är inte friskvård som vi gör för nöjes skull - det är rehabilitering som vi alltid måste ha och som ger oss mindre "sjukvård". En del av oss har också behov av lift!

Att träna i varm bassäng med träningsprogram anpassade till våra kroppar, vår värk och vårt lidande, betyder allt för oss. Det är träning för att inte bli sämre. Det är träning för att inte belasta vården i framtiden. Det är träning för att kunna fortsätta ha ett någorlunda drägligt liv. Rörelse och muskler är färskvara! Låt oss få fortsätta träna i bassängen på US! Låt oss få en jämlik möjlighet till träning i varm bassäng i hela Östergötland! (Inte bara Norrköping och Motala).

Låt oss få möjlighet att inte må sämre!

Vi har listor på våra kanslier för namnunderskrift, de har även skickats ut till alla medlemsföreningar där ni kan skriva under uppropet.

Lämnas in senast den 31 jan 2023 till:

  • Funktionsrätt Östergötland
  • Fontänen
  • Västra vägen 32
  • 582 28 Linköping

Agneta Lindqvist, Funktionsrätt Östergötland

Ann-Christin Petersén, Funktionsrätt Linköping

Kan du inte ta dig in till Fontänen och skriva på så ladda ner filen och skriv på och maila till: 

info@funktionsratt-linkoping.se