Parasportdag Linköping

26.03.2023

med idrott och rörelseglädje

RF-SISU Östergötland i samarbete med Linköpings Parasportförening, Parasport Östergötland och Linköpings kommun kommer den 26 mars 2023 arrangera en stor parasportdag i Linköping, med många föreningar och aktiviteter.