Medias valrapportering

29.09.2022

Tyckte du att medias valrapportering gav dig tillräcklig information? 

Fick du svar på frågor som är viktiga för dig?

Enkäten nedan vänder sig till dig som lever med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom. Vi vill veta hur du upplevde medierapporteringen inför valet i frågor som du tycker är viktiga. Det tar högst 5 minuter av din tid att fylla i enkäten och dina svar är mycket värdefulla för oss. OBS! Du är helt anonym! Resultaten kommer att presenteras under hösten vid en gemensam konferens med public service-företagen SVT, SR och UR och de kommer också att ligga till grund för Funktionsrätt Sveriges påverkansarbete inför nästa val. Dela gärna detta inlägg för maximal spridning av enkäten! 

Här hittar du enkäten: