Läs och sjung på biblioteket

04.05.2022

Onsdagen den 4 maj deltog vi på Läs och sjung på biblioteket. Ett arrangemang som vi anordnar tillsammans med FUB Linköping, Studieförbundet Vuxenskolan och Linköpings kommun. Vi hade alla en trevlig kväll med många besökare. Under kvällen sjöng Glädjekällan och Hilda Hansson berättade att hennes sångbidrag från Funkisfestivalen gick vidare. Alla fick även lyssna på högläsning och fick förslag på bra lättlästa böcker. Till sist fick vi klappa på de djur som man kan låna till LSS-verksamheter från biblioteket. Med på bild är bla hunden som vi klappade.