INBJUDAN KONFERENS arbetsmarknad, värderingar, kompetens

19.12.2022

Föreningen SE UPP och Region Östergötland bjuder in till konferens den 19 och 20 december på Linköping konsert och kongress med ett spännande program.  Först till kvarn gäller!

Den 19 december

BUDA - Barn och ungas delaktighet på arbetsmarknaden. Metoden har utvecklats i Ersboda, Umeå av Rädda Barnen och RFSisu tillsammans. MEDVERKANDE Mahmoud Chninou Rädda Barnen, projektledare BUDA.

HUSET - har utvecklats i Ånge, Västernorrland, mindre ort som tappat Arbetsförmedling och där målgruppen är för liten för att upphandlade underleverantörer av KROM (Kundval, Rusta Och Matcha) ska få ekonomisk bäring samtidigt är andelen av de arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden stor. MEDVERKANDE Malgorzata Hammarberg arbetsmarknadschef Ånge kommun, Schepim Pirraku, ABF Lära och Jobb, Susanne Vinderå, Coompanion Västernorrland, projektledare HUSET.

Den 20 december

BI PURANEN - Generalsekreterare vid World Values Survey, forskningsrapport Migranternas Röst. Är integration möjlig utan djup kunskap som det svenska samhället och om migranternas värderingar?

Hoppas ni har möjlighet att delta! 

Det är viktiga frågor där förslag också presenteras på en hel problem!  

Hälsningar

Camilla Carlsson
Verksamhetsledare Coompanion Östergötland
Telefon 0733 - 643 740

Postadress
Box 6178
60006 Norrköping
www coompanion.se

Skickar du e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande. Dessa uppgifterna kommer vi att behandla utifrån det syfte som ditt e-post gäller.