Funktionsrätt Östergötland Temakväll Patientdelaktighet

30.09.2023
  • Datum: 30 oktober 2023
  • Klockan: 18.00 – 19.30
  • Plats: Vagnhallen Fontänen, Västra vägen 32 eller digitalt via Zoom
  • Kostnad: Deltagande är gratis
  • Tillgänglighet: Slinga finns i lokalen


Patienter deltar som företrädare i vård och forskning på många olika sätt. Ann Catrin Eldh föreläser om sin forskning inom området.
Cristel Lind föreläser om Funktionsrätt Sveriges digitala företrädarutbildning https://funktionsratt.se/utbildning/ samt om EUPATI https://se.eupati.eu/ , en utbildning som stärker patienter och patientföreträdare i samverkan med olika aktörer inom forskning och utveckling av läkemedel, medicinteknik och kliniska studier. 

Ann Catrin Eldh, professor vid institutionen för hälsa, medicin och vård på Linköpings Universitet, berättar om patientdelaktighet.

Cristel Lind från Funktionsrätt Sverige berättar övergripande om EUPATI och patientföreträdarutbildningen och vad det innebär att delta.


Anmäler dig genom att mejla till Susanna Ahlström susanna@funktionsratt-ostergotland.se  eller ring Funktionsrätt Östergötland på 013-12 30 60.

Ange i anmälan om du vill delta på plats eller digitalt och om du har behov av skrivtolkning. 

Ange i anmälan om du har med dig ledarhund eller servicehund.

Sista dag för anmälan är 20 oktober!

Länk skickas ut någon dag i förväg till dig som deltar digitalt.


Tänk på att undvika att använda parfym eller andra doftande produkter.

Ställ telefonen på flygplansläge innan mötet börjar så att den inte stör hörslingan.

Ladda ner inbjudan här PDF-länk