Funktionsrätt Östergötland - RÄTTEN ATT KOMMUNICERA

15.02.2024

KOMMUNIKATION ÄR EN MÄNSKLIGRÄTTIGHET !

Kommunikation är en mänsklig rättighet enligt FNs konventioner. 

Gunilla Thunberg från Göteborg redogör för de senaste forskningsrönen. Tillsammans med Pia Käcker och Sanna Müller från Linköping berättar hon sedan om arvsfondsprojektet KomBo och hur kommunikationen ändrats när LSS-personal fått ökad kunskap. Gunilla är också mamma till Alfred 30 år, som har diagnos IF och autism.

  • Datum: Torsdagen den 15 februari
  • Tid: 18:00-20:00
  • Plats: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32, Linköping

Hybridmöte - välj om du deltar fysiskt eller digitalt

Anmälan senast 5 februari via QR-koden.

Kostnadsfritt för dig som är medlem i någon av föreningarna.

Är du inte medlem kostar föreläsningen 150 kr.

För frågor kontakta Anna Paulsen info@autism-ostergotland eller 0707-818919