Funktionsrätt Östergötland - Föreläsning Utmanande Föräldraskap

18.04.2024

Föreläsare leg. psykolog Bella Stensnäs.

Bella har arbetat sedan 2004 som psykolog och utbildare inom specialistvård för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa. 

Att vara anhörig till en person med funktionsnedsättning innebär ofta en stor utmaning och stress för framtiden. Fokus på föreläsningen kommer att ligga på att förstå sin stress, vikten av återhämtning, riskfaktorer när det gällerutmattningssyndrom samt hur medberoendeskap kan hanteras.


  • Datum: torsdagen den 18 april
  • Tid: 18:00- 19.30
  • Plats: Fontänen Vagnhallen, Västra vägen 32 Linköping
  • Anmälan: senast 8 april

Hybridmöte - välj om du deltar fysiskt eller digitalt! 

För mer information & anmälan: