Information - Drottning Blankas gymnasium

29.01.2024

Funktionsrätt Linköping och FR-Kontaktens konsult informerade den 29 januari om vår verksamhet på Drottning Blankas gymnasium.

Informationen hölls för elever i åk 2 och 3 som läser kursen Funktionsförmåga. 

Ett mycket uppskattat informationstillfälle från båda aktörerna. 

Vi visade två olika filmer från Myndigheten för delaktighet (MFD) - funktionssimulatorn som visar hur klassrumsmiljön kan upplevas av personer med kognitiv funktionsnedsättning eller hörselnedsättning. 

Filmerna ger en bra inblick för åskådarna hur det är att sitta i ett klassrum med de olika funktionsnedsättningarna.