Föreläsning om neuropatisk smärta

06.10.2022

Tips om vår medlemsförening Neuro Linköpings föreläsning om neuropatisk smärta fredagen den 28 oktober klockan 14.00 - 16.00 i Vagnhallen, Fontänen.

FÖRELÄSNING OM NEUROPATISK SMÄRTA 28 OKTOBER

Vad är neuropatisk smärta egentligen? Vad kan man göra åt det?

Fredag 28 oktober klockan 14.00 - 16.00 föreläser Emmanuel Bäckryd om neuropatisk smärta, något som är vanligt vid neurologisk diagnos. Emmanuel är överläkare vid Smärt- och Rehabiliteringscentrum US, docent i Smärtmedicin och universitetslektor.

Fika med eftersnack efter Emmanuels föreläsning.

Vi samlas i Vagnhallen på Fontänen. Medlemmar från både Neuro Linköping och Neuro Norrköping välkomnas. Även intresserade medlemmar från andra funktionshinderföreningar samt vårdpersonal är välkomna!

Anmälan senast 21 oktober:

Till stenstromlingi@gmail.com eller 073-987 75 31 för Neuro Linköping, andra funktionshinderföreningar och vårdpersonal.

Till norrkoping@neuro.se eller 011-16 99 97 för Neuro Norrköpings medlemma