Folkhälsostrategi för en god och jämlik hälsa i Östergötland

11.11.2022

Här hittar ni Folkhälsostrategin för en god och jämlik hälsa i Östergötland. Den har tagits fram på uppdrag av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen i Östergötland och civilsamhället. Strategin utgår från den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), den nationella folkhälsopolitiken och Agenda 2030.

Regionfullmäktige antog strategin i juni 2022.