Dialogmöte - 2024-03-04

04.03.2024

Funktionsrätt Linköpings Dialogmöte - Måndagen den 4 mars 2023

Funktionsrätt Linköping bjöd in medlemsföreningarna och politiker i Linköpings kommun för att tillsammans diskutera samarbetet mellan Funktionsrätt Linköping och Linköpings kommun, idag och i framtiden.  

Alla politiska partier i Linköpings kommun var representerade på kvällens dialogmöte. Dialogmötet var en möjlighet att diskutera med våra politiker om hur föreningarnas frågor och situation kommer att hanteras framöver. 

Alla var eniga om att samverkan, delaktighet och dialog är viktigt för att tillsammans ska kunna göra samhället tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.  

Funktionsrätt Linköping tackar alla som deltog! 🙏🏻