Diskussionsforum färdtjänsttillstånden

16.11.2021

Många av våra medlemmar har inte fått tillstånd eller förnyelse beviljat trots att dennes förmåga ej blivit bättre än tidigare.

Det har blivit striktare regelverk som gör att färre personer är berättigade till färdtjänst
Vi tillsammans med våra politiker och medlemmar från våra föreningar diskuterade förutsättningarna för färdtjänsttillstånd och vad det blir för konsekvenser för de som får avslag.

Vi frågade våra politiker vilka delar i kommunen som bedömer mest att inte bevilja eller återkalla färdtjänsttillstånd? Är det tjänstemännen, de valda politikerna, jurister eller handläggare?
Många personer var eniga om att det är politikernas ansvar att se samhället fungerar som den ska.

Claes Laurant från Styrelsen och Mats Persson från Parasport berättade hur de har blivit av med sin färdtjänst trotts att de har fått beviljats förut i många år

Med vänliga hälsningar
Funktionsrätt Linköping