Efter kritiken - kommunen ser över färdtjänsten

18.02.2022

Linköpings kommun har fått kritik för att det blivit svårt att få färdtjänst. Nu ska systemet ses över.

Så här säger lagen:

"Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel."