Internationella kvinnodagen

08.03.2022

Idag på den internationella kvinnodagen vill vi särskilt uppmärksamma kvinnor med funktionsnedsättning. I valet driver Funktionsrätt Sverige rätten till jämlik hälsa och inom detta område är ojämlikheten tydlig mellan kvinnor och män, men också mellan kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor som inte har funktionsnedsättning.