Autism Östergötland - Föreläsningar våren 2024

17.01.2024


Under 2024 samverkar flera föreningar kring en föreläsningsserie på tema utsatthet. 


Samtliga föreläsningar är hybridmöten, på Fontänen eller online via Zoom.

Alla föreläsningar under året:

  • 15/2 - Rätten till kommunikation - Gunilla Thunberg, Pia Käcker, Sanna Müller
  • 14/3 - Övergrepp - Kajsa Rietz
  • 18/4 - Utmanande föräldraskap - Bella Stensnäs
  • 16/5 - Utmaningar i LSS-boenden - Elisabeth Ingvarsson29/8 - Arbetsmarknad - Judit Timoney
  • 12/9 - Ekonomi - överförmyndare (ej klart vem ännu)
  • 31/10 - Nära vård och Levande bibliotek - Jesper Anell & Christian Andersson
  • 14/11 - Att åldras med funktionsnedsättning - Kia Mundebo & expertpanelen Gott liv som äldre

Mer information:
https://www.autism.se/ostergotland/forelasningar/tema-2024-utsatthet/

Arrangerande föreningar:
Autism Östergötland, FUB Östergötland, Funktionsrätt Östergötland och SRF Östergötland