Brukarråd omsorgskontoret

Brukarråd psykiatrin

Brukarråd Anhörigcenter


Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna.

Brukarrådet består av representanter från olika intresseföreningar 
för psykiatriska sjukdomar samt Psykiatriska klinikens klinikledning.

Brukarrådet ska i första hand vara en informations- och remissinstans. 
Utrymme kommer också att ges för diskussioner angående 
till exempel verksamhetsförändring.
 
I brukarrådet ingår representanter för IFS (Intresseföreningen för schizofreni), 
RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa), Föreningen Autism,
Ananke (Stödförening för tvångssyndromdrabbade och anhöriga i Sverige) 
samt Paniksyndromsällskapet. 

Anhörigcenter - en oas för återhämtning! 
Har du en familjemedlem eller vän som behöver stöd och hjälp från dig? Att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Vi erbjuder dig stöd och möjlighet att få kontakt med andra i liknande situationer.
Anhörigcenter finns för dig som hjälper och vårdar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver också du själv få stöd och tid för dig själv. Anhörigcenter är till för alla som själva stöttar, känner ansvar för eller har omsorg om någon. Stödet är inte kopplat till att den närstående eller vännen har en speciell diagnos eller situation - alla är välkomna!    
Besöksadress: 
Brigadgatan 14 A 
Brigadgatan 14 A på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/anhorigcenter

Vi erbjuder för anhöriga:
Enskilda samtal med socionom/beteendevetare
Taktil massage
Samtalsgrupper
Tider finns vardagar, dag- och kvällstid