Brukarråd omsorgskontoret

Brukarråd psykiatrin

Brukarråd Anhörigcenter


Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar sociala insatser inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, insatser för personer med utvecklingsstörning samt insatser för funktionshindrade barn och vuxna.

Brukarrådet består av representanter från olika intresseföreningar 
för psykiatriska sjukdomar samt Psykiatriska klinikens klinikledning.

Brukarrådet ska i första hand vara en informations- och remissinstans. 
Utrymme kommer också att ges för diskussioner angående 
till exempel verksamhetsförändring.
 
I brukarrådet ingår representanter för IFS (Intresseföreningen för schizofreni), 
RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa), Föreningen Autism,
Ananke (Stödförening för tvångssyndromdrabbade och anhöriga i Sverige) 
samt Paniksyndromsällskapet. 

Verksamhet på Anhörigcenter hösten 2021

Anhörigcenter - en oas för återhämtning! Har du en familjemedlem eller vän som behöver stöd och hjälp från dig? Anhörigcenter finns för dig som hjälper och vårdar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Nytt för Anhörigcenter är att vi nu vänder oss även till dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik.
Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver också du själv få stöd och tid för dig själv. Anhörigcenter är till för alla som själva stöttar, känner ansvar för eller har omsorg om någon. Stödet är inte kopplat till att den närstående eller vännen har en speciell diagnos eller situation - alla är välkomna!
Vi har erfarenhet av att möta människor i kris och erbjuder dig stöd och möjlighet att få kontakt med andra i liknande situationer.
Vi erbjuder bland annat
 Enskilda stödsamtal
 Samtalsgrupper
 Intressegrupper
 Kaféverksamhet
 Taktil massage
 Avkoppling i massagestol
Anhörigcenter vänder sig till dig som är över 18 år och bor i Linköpings kommun. Våra insatser är kostnadsfria men för vissa aktiviteter får du betala ett självkostnadspris.
Välkommen att kontakta oss!
Besöksadress: Brigadgatan 14 A
E-post: anhorigcenter@linkoping.se
Telefon: 013-26 31 95, 013-26 31 57 Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00–10.00 samt onsdagar kl. 13.00–14.00. Övrig tid kan det vara svårt att nå oss men om du lämnar meddelande med namn och telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.