Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD

Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD, finns till för dialog och ömsesidig informationsspridning mellan handikapp-rörelsen i Linköping och kommunen inom områden som rör personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska driva och vara opinionsbildande i dessa frågor. Ärenden, som rör enskilda personer, behandlas inte i rådet. RFD består av ledamöter från handikapprörelsen och förtroendevalda från kommunens olika nämnder.

Ledamöter i RFD skall bevaka frågor som berör funktionshindrades rätt i kommunen samt sträva efter att skapa ett samhälle för alla.

Handikapprörelsens representanter 
Ordinarie

Börje Pettersson
borje.pettersson@home.se
Roland Malm
roland@funktionsratt-linkoping.se
Göran Andersson
goran013@icloud.com
Susanne Lundin
susanne.e.lundin@gmai.com
Krister Jensen
krister@lokalpost.se

Ersättare
Maria Krantz
maria.krantz@gmail.com
Caroline Beinerfelt
caroline@funktionsratt-linkoping.se
Hans Andersson
hl-andersson@telia.com​​​​​​​
Peter Fischier
pelle62@gmail.com​​​​​​​
Inga Florhed
mobil: 0703-13 91 62
 KHR:s Arbetsgrupper
- Omsorg och äldre
- Samhällsbyggnad
- Utbildning, kultur och fritid