Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD

Rådet för funktionshinder och delaktighet, RFD, finns till för dialog och ömsesidig informationsspridning mellan handikapp-rörelsen i Linköping och kommunen inom områden som rör personer med funktionsnedsättning.

Rådet ska driva och vara opinionsbildande i dessa frågor. Ärenden, som rör enskilda personer, behandlas inte i rådet. RFD består av ledamöter från handikapprörelsen och förtroendevalda från kommunens olika nämnder.

Ledamöter i RFD skall bevaka frågor som berör funktionshindrades rätt i kommunen samt sträva efter att skapa ett samhälle för alla.

Handikapprörelsens representanter 
Ordinarie

Börje Pettersson
borje@funktionsratt-linkoping.se
Ann-Christin Petersén
ac_petersen@bredband.net
Göran Andersson
goran013@icloud.com
Susanne Lundin
susanne.e.lundin@gmai.com
Anders Näkne
anders.nakne@gmail.com

Ersättare
Caroline Beinerfelt
caroline@funktionsratt-linkoping.se
Teres Linebring
tesengordon@gmail.com
Leif Andersson
Leif_ander@hotmail.com
Gunel Sondelius
gunel.sondelius@tekniskaverken.se
Luise Besson


 RFD:s Arbetsgrupper
  • Utbildning och arbete 
  • Omsorg och äldre 
  • Samhällsbyggnad och kultur- och fritid