Ordförandemöte
 

Ordförandemöte Tisdagen den 28:e november
Ellen Larsson, NAD projektet har varit hos oss och införmerade om sin projeckt.
• Ellen inleder med att informera vad NAD står för; Nätverk, Aktivitet o Delaktighet.
• NAD vänder sig till nyanlända personer som önskar få nya vänner och kompisar. Hur kan man få nya vänner? Jo, i föreningslivet.
• NAD vänder sig till personer med uppehållstillstånd och aktiviteterna i föreningar är en del av etableringsplanen. NAD vill främja språk, hälsa och nätverkande.
• Personerna får träffa föreningar fyra till åtta tillfällen och för det får föreningen 1 500 kr/person vilket betalas ut av Länsstyrelsen. Projektet vänder sig enbart till vuxna tillsammans med arbetsförmedlingen. Projektet möjliggör till utbyte, inspiration, samarbete till alla berörda parter. Nästa år kommer det att arrangeras en träffpunkt för att byta erfarenheter.