Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar!
Den här guiden tillhandahåller läsaren med viktiga och relevanta resurser för att kunna navigera rätt bland all tillgänglig information som gäller för personer med en eller flera funktionsnedsättningar. I Sverige lever 20 % av befolkningen med någon form av funktionsnedsättning, antingen medfödd eller som följd av en skada eller sjukdom. Dessa nedsättningar kan begränsa individen från att delta i aktiviteter, antingen på grund av praktiska hinder eller på grund av bristande kunskap hos allmänheten och omgivningen.

Valet 2018 handlar om funktionsrätt!
Det är en fråga om jämlikhet – en ödesfråga för oss alla.

Återupprätta LSS intentioner
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, infördes 1994 och har inneburit en frihetsreform för många. Rättstillämpningen av LSS har under åren urholkat delar av de stöd som lagen var tänkt att ge.