Extra stöd genom FR-Kontakten, inom kommunens vuxenutbildning.
Du som har någon funktionsnedsättning/funktionsvariation och känner att Du behöver extra stöd med eller inför dina studier är välkommen att höra av dig till FR-Kontakten, som är till för dig som har särskilda behov. Det kan vara fysiskt, psykiskt, tex ADHD, ASD, dyslexi eller andra begränsningar av funktionsförmågan. 
Det finns också olika orienteringskurser du kan gå om du känner dig osäker på vad du vill eller klarar av.
FR-Kontakten är ett samarbete mellan Centrum för vuxenutbildning och Funktionsrätt Linköping för att informera om de olika studiemöjligheter som finns.
FR-Kontakten samarbetar inom kommunens alla områden som har med studier att göra.
Vi är en resurs för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att kunna studera inom Jobb- och kunskapstorget. Det kan röra sig om eventuella hjälpmedel eller att kunna studera i din egen takt och/eller under anpassade studieformer.
Vid behov har FR-Kontakten möjlighet att vara med som stöd vid myndighetskontakter, eller för att prata med utbildningsanordnaren för att göra studiesituationen så bra som möjligt för Dig. Vi kan även göra ett gemensamt studiebesök på de olika skolorna.
Om du har sjukpenning eller sjukersättning kan det finnas möjlighet att du kan få studera med bibehållen ersättning från Försäkringskassan beroende på vilken förmån du har. Du måste dock alltid diskutera detta med din handläggare på Försäkringskassan innan du påbörjar dina studier.
Jag som jobbar på FR-Kontakten heter Caroline Beinerfelt. Jag informerar gärna om mitt stöd och de olika möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Linköping, enskilt eller i större grupper.
Välkommen att höra av dig via SMS, mail eller telefonsamtal!
Vill du veta mer är du välkommen att ringa eller besöka oss på Föreningshuset Fontänen
Västra Vägen 32
582 28 Linköping

Caroline Beinerfelt 013 – 12 30 88
caroline@funktionsratt-linkoping.se

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse andra halvåret 2017 samt en plan för 2018