Styrelse

Ordförande
Börje Pettersson
Telefon: 0702-58 61 00
E-post: borje@funktionsratt-linkoping.se

Vice Ordförande
Göran Andersson
Mobil: 0708- 47 95 67
Tfn: 013- 503 92
goran013@icloud.com

Ledamot
Inga Florhed
Tfn: 013- 15 76 97
Mobil: 0703- 13 91 62

Ledamot
Lena Fix Ehrenkrona
telefon:
0702-67 20 54
linafix@bredband.net


Ledamot
Anna-Lena Lindkvist
Mobil: 0734-40 37 76
E-post:
anders.lindkvist.idea@hotmail.com

Ledamot
Claes Laurent
Telefon:
0730-54 06 20 

Ledamot
Susanne Lundin
Mobil: 0703- 70 30 27
susanne.e.lundin@gmai.com

Ledamot
Lena Bengtsson
Telefon:
0707-47 69 19

Ersättare
Håkan Karlsson
tfn: 013- 21 90 85
Mobil: 0705- 95 21 70
E-post: kalssonhakan@spray.se
 

Kassaförvaltare
Marianne Bondeson

Kansliet är utsedd till kassaförvaltare av årsmöte-
Tfn: 013- 12 19 88
marianne@funktionsratt-linkoping.se

Ersättare
Anders Näkne
Mobil: 0708-24 10 83
E-post
anders.nakne@gmail.com