Om oss

Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar. 
Vår största uppgift är att tillvara ta och bevaka rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Att inte bara skapa tolerans för-utan också acceptans för oss i samhället. Tex för att gemensamma och övergripande tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun. 

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Samlad kraft 
Vi i Funktionsrätt Linköping representerar ett stort antal funktionsrättsföreningar som slutit sig samman för att agera med gemensam kraft.

Politiskt
Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra. 
Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkor för personer med 
funktionsnedsättning i Sverige och aktivt agera för att åstadkomma 
samhällsförbättringar som inkluderar alla människor.

Kompetens
Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende
Vi styrs inte av något annat än av vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll som inte kan fyllas av andra samhällsaktörer.

Medborgarrätt
Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – människor med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin Funktionsrätt, fullt ut.