Funktionsrätt Sverige vill ha ett
samhälle för alla

Idag har vi en artikel i en annonsbilaga med rubriken Lika Villkor i SvD. Artikeln belyser Funktionsrätt Sveriges övergripande vision om ett samhälle för alla.
Funktionsrätt Sverige vill vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.