Linköpings parkeringshus

I några av Linköpings parkeringshus var parkering tillåten under 3 timmar på markerade handikapplatser.
För personer med rörelsehinder som behövde mer än 3 timmars parkering var situationen mycket besvärlig. De var tvungna att flytta sin bil efter 3 timmar för att inte riskera påföljd.
Vi tog kontakt med Elias Aguirre, (S) Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för att diskuterade problemet.
Elias Aguirre tog oss på allvar och tog kontakt med ansvarig tjänsteman.
Nu har skylten ”parkering tillåten under 3 timmar” tagits bort och ersatts av en vanligt skylt parkering för personer med funktionshinder.
Vi i Funktionsrätt Linköping tackar Elias Aguirre och berörda tjänstemän.

Funka för livet

Mötesplats för människor med funktionsnedsättning, 
anhöriga och yrkesverksamma.

Den 8-9 fabruari deltog vi på mässan.
Syftet med mässan var att visa tjänster och produkter som kan underlätta eller förgylla vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen.
Under två dagar kunde alla besökare ta del av utställare, intressanta föreläsningar, uppvisningar.

Samarbet med äldrenämnden

Vi har träffat Mikael Sanfridson, Äldrenämndens ordförande några gånger under hösten. Vi vill diskutera äldre med funktionsnedsättning.
Mikael informerar att regeringen kommer att satsa på psykisk ohälsa, nya regler om assistans och LSS. Socialnämnden satsar på nya arbetssätt för att alla ska kunna komma upp till likvärdigt levnadsätt. 
Socialnämnden har tagit beslut om anpassat boende, trygghetsboende och ett nytt regelverk. Servicehusen kommer att få förstärkt bemanning. 
Mikael tar initiativet att bjuda in styrelsen och personal till en bred träff i stadshuset med politiker och tjänstemän. 
Den 26 februari kommer vi att ha samråd med äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.

Den 26 februari

Den 26 februari hade vi samråd med äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.
Mikael Sanfridson från äldrenämnden, Elisabeth Gustafsson från socialnämnden och Lotta Bäckman från omsorgsnämnden deltog i mötet.
Vi diskuterade olika LSS frågor och särskild älder med funktionshinder med olika diganos.