Funka för livet

Mötesplats för människor med funktionsnedsättning, 
anhöriga och yrkesverksamma.

Den 8-9 fabruari deltog vi på mässan.
Syftet med mässan var att visa tjänster och produkter som kan underlätta eller förgylla vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen.
Under två dagar kunde alla besökare ta del av utställare, intressanta föreläsningar, uppvisningar.

Samarbet med äldrenämnden

Vi har träffat Mikael Sanfridson, Äldrenämndens ordförande några gånger under hösten. Vi vill diskutera äldre med funktionsnedsättning.
Mikael informerar att regeringen kommer att satsa på psykisk ohälsa, nya regler om assistans och LSS. Socialnämnden satsar på nya arbetssätt för att alla ska kunna komma upp till likvärdigt levnadsätt. 
Socialnämnden har tagit beslut om anpassat boende, trygghetsboende och ett nytt regelverk. Servicehusen kommer att få förstärkt bemanning. 
Mikael tar initiativet att bjuda in styrelsen och personal till en bred träff i stadshuset med politiker och tjänstemän. 
Den 26 februari kommer vi att ha samråd med äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.

Den 26 februari

Den 26 februari kommer vi att ha samråd med äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.
Mikael Sanfridson från äldrenämnden har anordnat dagen och kommer Elisabeth Gustafsson från socialnämnden och Lotta Bäckman från omsorgsnämnden..