Äntligen har man lyssnat och inrättar en oberoende
MR-institution

”Vi är mycket glada för att regeringen lyssnat på oss och nu lovar att inrätta en oberoende MR-institution i sin förklaring, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige som oförtrutet drivit denna fråga under många år. Nu ser vi fram emot att institutionen får tillräckliga resurser för att garantera den granskning som krävs enligt Funktionsrättskonventionen.

Funka för livet

Mötesplats för människor med funktionsnedsättning, 
anhöriga och yrkesverksamma.

Den 8-9 fabruari deltog vi på mässan.
Syftet med mässan var att visa tjänster och produkter som kan underlätta eller förgylla vardagen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående samt att inspirera yrkesverksamma i branschen.
Under två dagar kunde alla besökare ta del av utställare, intressanta föreläsningar, uppvisningar.

Samarbet med äldrenämnden

Vi har träffat Mikael Sanfridson, Äldrenämndens ordförande några gånger under hösten. Vi vill diskutera äldre med funktionsnedsättning.
Mikael informerar att regeringen kommer att satsa på psykisk ohälsa, nya regler om assistans och LSS. Socialnämnden satsar på nya arbetssätt för att alla ska kunna komma upp till likvärdigt levnadsätt. 
Socialnämnden har tagit beslut om anpassat boende, trygghetsboende och ett nytt regelverk. Servicehusen kommer att få förstärkt bemanning. 
Mikael tar initiativet att bjuda in styrelsen och personal till en bred träff i stadshuset med politiker och tjänstemän. 
Den 26 februari kommer vi att ha samråd med äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.

Dialog om snöröjning i Linköpings kommun

Vi inom Funktionsrätt Linköping tillsammans med SRF synskadade föreningen hade planerat att träffa Carl Eriksson driftingenjör genom Linköpings kommun och prata om snöröjning i Linköpings kommun och tillgänglighet.
Syftet var att dela med oss om våra erfarenheter och behov när det gäller snöröjning.
Vi träffades den 24 oktober och det var mycket givande möte och vi återkommer igen i februari för att diskutera vad är som händ!
Närvarande:
Börje Pettersson ordförande Funktionsrätt Linköping
Maria Krantz ordförande SRF Linköping
Anders Näkne Vice ordförande SRF 
Efat Saiady Funktionsrätt Linköping kommunikatör
Caroline Beinerfelt Rådgivare

Samråd med äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.

Den 26 februari hade vi samråd med äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.
Mikael Sanfridson från äldrenämnden, Elisabeth Gustafsson från socialnämnden och Lotta Bäckman från omsorgsnämnden deltog i mötet.
Vi diskuterade olika LSS frågor och särskild älder med funktionshinder med olika diganos.