Hjälplinje för psykisk ohälsa läggs ned 27/11 2018

VÅRD Hjälplinjen som erbjuder stöd i telefon för människor i kris läggs ned vid årsskiftet – pengarna kan användas effektivare enligt regionerna.
Beslutet möts av kraftig kritik från en samverkansorganisation för psykisk hälsa.
Hjälplinjen som sedan 2002 har gett samtalsstöd eftermiddagar och kvällar alla dagar i veckan läggs ned vid årsskiftet, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.
Verksamheten finansieras av landets regioner och sköts av bolaget Inera. Årligen har linjen mottagit runt 30 000 samtal, men endast haft kapacitet att besvara mellan 12 000 och 14 000, säger Ineras avdelningschef Tomas Lithner till TT.
De som ringer är människor som har någon form av kris. Det kan handla om tillfällig psykisk ohälsa, ångest eller depression, bland annat.
https://www.corren.se/nyheter/hjalplinje-for-psykisk-ohalsa-laggs-ned-om6400735.aspx

Claes Laurent berättar om sin sesa till Sopot, Polen och konferens om Integration
2019-09-02 – 2019-09-06.

För tredje gången representerade jag Sverige och RTP - och denna gång även Funktionsrätt Linköping - på organisationen SPON:s årliga konferens som hölls i anslutning till Opera Leśna i Sopot i Norra Polen. Konferensen som är en polsk nationell konferens med vissa internationella inslag pågick under två dagar och knappt 100 deltagare deltog. 

Funktionsrätt Sverige vill ha ett
samhälle för alla

Idag har vi en artikel i en annonsbilaga med rubriken Lika Villkor i SvD. Artikeln belyser Funktionsrätt Sveriges övergripande vision om ett samhälle för alla.
Funktionsrätt Sverige vill vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.