Avgiftsfria handikapplatser i Linköping borta!

Avgiftsfria handikapplatser i Linköping borta!
LINKÖPING Nu får inte längre rörelsehindrade parkera gratis på samtliga handikapplatser i Linköping. "Gruppen kan med enkla medel betala som alla andra", säger Matts Skeppstedt på Dukaten.
De nya reglerna gäller från årsskiftet och enligt Matts Skeppstedt, marknads- och affärsutvecklare på det kommunala parkeringsbolaget Dukaten, handlar det till stora delar om en rättvisefråga.
Corren, Pelle Johansson 2020-02-16

Corren den 8/11
Färdtjänstens brister måste åtgärdas nu.


INSÄNDARE För de av oss i samhället som är beroende av färdtjänst för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel, skriver Börje Pettersson, Funktionsrätt Linköping.
Som ordförande för Funktionsrätt Linköping, har jag naturligtvis följt det som hänt. Det är nya artiklar om färdtjänsten nästan varje vecka, som visar hur enskilda personer ställs utan hjälp, eller starkt begränsas, trots de behov man har. 

För min del har jag väntat på att någon av våra politiker i fullmäktige skulle visa att de förstått det ohållbara i situationen och agerat därefter. Att deras engagemang och initiativkraft skulle fått dem att reagera och begära en översyn av hur det har kunnat gå så här illa? 

Men inte. Bryr man sig inte, eller hoppas man bara att det ska blåsa över? Har man alls förstått problemen? Finns det ingen ansvarsfull kommunpolitiker kvar, som inser att man inte kan behandla kommuninnevånare så här? 

Att genom upphandling eller samarbete med Regionen och Östgötatrafiken avhända sig det ansvaret är inte möjligt, det står i strid med kommunallagen. Där anges att politikens ansvar för medborgarna inte är förhandlingsbart. 

När problem som dessa uppstår måste man se efter hur de uppstått, undersöka tänkbara lösningar och föreslå åtgärder. Är det fel i avtalen? Är det fel i tolkningen av desamma? 
En del av problemen går säkert att lösa med tilläggsklausuler i befintliga avtal men någon måste initiera processen. Är inte politikernas arvoden tillräckliga för att motivera en sådan arbetsinsats?
För alla som är beroende av färdtjänsten för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel. Ingen av de förtroendevalda skulle vilja byta med oss!
Börje Pettersson, ordförande för Funktionsrätt Linköping.

Välfärdsmässan 2020, Inkluderande arbetsplatser

Funktionsrätt Linköping deltog i välfärdsmässan 2020.
Med välfärdsmässan 2020 vill samordningsförbunden i Östergötland tillsammans med Helix och institutionen fördatavetenskap (LiU), skapa en mötesplats för välfärdsfrågor.
Vi deltog i några workshops och inspirationsföreläsningar.
Vi lyssnade på Sara Lund: Från Man till Människa! – är en underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr vårt liv och hindrar oss från att tänka logiskt. Det primära syftet är att uppdatera och bredda sättet att tänka och inspirera åhöraren att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.

 

Claes Laurent berättar om sin sesa till Sopot, Polen och konferens om Integration
2019-09-02 – 2019-09-06.

För tredje gången representerade jag Sverige och RTP - och denna gång även Funktionsrätt Linköping - på organisationen SPON:s årliga konferens som hölls i anslutning till Opera Leśna i Sopot i Norra Polen. Konferensen som är en polsk nationell konferens med vissa internationella inslag pågick under två dagar och knappt 100 deltagare deltog. 

Funktionsrätt Sverige vill ha ett
samhälle för alla

Idag har vi en artikel i en annonsbilaga med rubriken Lika Villkor i SvD. Artikeln belyser Funktionsrätt Sveriges övergripande vision om ett samhälle för alla.
Funktionsrätt Sverige vill vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En 78-årig kvinna har rätt till färdtjänst

78-åring får rätt mot kommunen
LINKÖPING Linköpings kommun ansåg inte att en 78-årig kvinna har rätt till färdtjänst. Men förvaltningsrätten håller inte med.
Den 26 juni i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Linköping att avslå kvinnans ansökan om färdtjänst. Hon ansågs inte ha stora besvär med att förflytta sig på grund av funktionsnedsättningar att hon hade rätt till färdtjänst.
78-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och åberopade ett läkarintyg som visade att hon – bland annat – har en synnedsättning och förslitningsskador i ryggen som gör att hon har svårt att använda kollektivtrafik. Hon kan endast förflytta sig 100 meter utan gånghjälpmedel. 
Förvaltningsrätten river nu i en färsk dom upp kommunens beslut och ger 78-åringen rätt till färdtjänst. 
Corren, Fredrik Quist05:00 | 2019-12-09

Corren den 8/11
Färdtjänstens brister måste åtgärdas nu.

INSÄNDARE För de av oss i samhället som är beroende av färdtjänst för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel, skriver Börje Pettersson, Funktionsrätt Linköping.
Som ordförande för Funktionsrätt Linköping, har jag naturligtvis följt det som hänt. Det är nya artiklar om färdtjänsten nästan varje vecka, som visar hur enskilda personer ställs utan hjälp, eller starkt begränsas, trots de behov man har. 

För min del har jag väntat på att någon av våra politiker i fullmäktige skulle visa att de förstått det ohållbara i situationen och agerat därefter. Att deras engagemang och initiativkraft skulle fått dem att reagera och begära en översyn av hur det har kunnat gå så här illa? 

Men inte. Bryr man sig inte, eller hoppas man bara att det ska blåsa över? Har man alls förstått problemen? Finns det ingen ansvarsfull kommunpolitiker kvar, som inser att man inte kan behandla kommuninnevånare så här? 

Att genom upphandling eller samarbete med Regionen och Östgötatrafiken avhända sig det ansvaret är inte möjligt, det står i strid med kommunallagen. Där anges att politikens ansvar för medborgarna inte är förhandlingsbart. 

När problem som dessa uppstår måste man se efter hur de uppstått, undersöka tänkbara lösningar och föreslå åtgärder. Är det fel i avtalen? Är det fel i tolkningen av desamma? 
En del av problemen går säkert att lösa med tilläggsklausuler i befintliga avtal men någon måste initiera processen. Är inte politikernas arvoden tillräckliga för att motivera en sådan arbetsinsats?

För alla som är beroende av färdtjänsten för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel. Ingen av de förtroendevalda skulle vilja byta med oss!

Börje Pettersson, ordförande för Funktionsrätt Linköping.

INSÄNDARE Linköpings kommun för diskussioner med Östgötatrafiken kring de uppenbara problem de har att leverera färdtjänst, skriver kommunalrådet Muharrem Demirok (C).
Svar på "Färdtjänstens brister måste åtgärdas nu", 8/11.
 
Det är lätt att hålla med i nästan allt som Börje Pettersson skriver om brister i färdtjänsten. Jag kontaktas varje vecka av personer som hamnat i kläm på grund av färdtjänsten och varje gång så hugger det till i hjärtat. Problemen är så pass allvarliga att det inte går att bortse ifrån de negativa konsekvenser som de medför.
 
Hur har vi kunnat hamna här? Som nytillträdd ordförande så skulle jag kunna göra det lätt för mig och skjuta ansvaret på tidigare styren och skylla på den upphandling som gjordes innan min tid. Jag skulle också kunna lämpa över ansvaret på Östgötatrafiken, som är den aktör som Linköpings kommun har avtal med för att bedriva färdtjänst.
 
Denna jakt på en syndabock hjälper dock ingen, allra minst den som har hamnat i kläm. Mitt ansvar ligger nu i att söka lösningar och skapa förutsättningar framåt och det ansvaret tänker jag inte backa från.
 
Kommunen för nu diskussioner med Östgötatrafiken kring de uppenbara problem de har att leverera färdtjänst till de som står i behov av det. Vi är helt överens om att detta ska åtgärdas och vi söker nu vägar fram. Det kommer bl.a. innebära att vi ser över hur avtalet med Östgötatrafiken gällande färdtjänst är skrivet och vilka krav de i sin tur har på sina leverantörer.
Jag delar Börjes slutsats när han skriver, för alla som är beroende av färdtjänsten för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel.
 
Muharrem Demirok (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden