Funktionsrätt Linköping

Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar. 
Vår största uppgift är att tillvara ta och bevaka rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Att inte bara skapa tolerans för-utan också acceptans för oss i samhället. Tex för att gemensamma och övergripande tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun. 

Nyheter

2019

FUNKTIONSÄTT SVERIGE VILL HA ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA
Funktionsrätt Sverige vill vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 

Läs hela inlägget »

Vi i Funktionsrätt Linköping hade Dialogmöte den 21:e maj för att diskutera frågor kring färdtjänsten i Linköping. 
Charlotta Holmgren, gruppchef Särskild kollektivtrafik medverkade från Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Mikael Sanfridson (S) Kommunalråd, vice ordförande äldrenämnden.
 Vi diskuterade särskild kollektivtrafik, färdtjänst (Mobilitetsstöd), Riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Principer och rutiner, Särskilda förmåner.

Läs hela inlägget »

Vi från Funktionsrätt Linköping deltog på Arvsfondens informationsträff för föreningslivet i Östergötlands län tisdag den 6 maj.
Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet dör barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? 
Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? 
I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.
Vill du ha mer information kontakta Arvsfonden hemsida
https://www.arvsfonden.se/
E-post
info@arvsfonden.se
Telefon
08-700 08 00

Läs hela inlägget »

På gång i omvärlden:

Anhörigcenter Sommarutflykter
2019

Under sommaren 2019 kommer vi på Anhörigcenter att ordna några utflykter för dig som har omsorg eller stödjer en närstående med minnesproblematik, annan långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionshinder eller missbruk.

Läsa, Lyssna, Ladda – Legimus!

Talböcker direkt i mobilen, surfplattan eller datorn

LSS-dagen 2019

Den 19 september 2019 är det nästa LSS-dag i Linköpings kommun. Vår vision är att LSS-dagen ska vara en mötesplats med möjlighet till information, aktivitet och delaktighet för besökarna. 

Nu lanseras temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

”Rätten till hälsa” blir temat för årets Mänskliga Rättighetsdagar, som äger rum på Linköping Konsert & Kongress 14-16 november. 
– Vi hoppas att årets tema kommer bidra till ett spännande och innehållsrikt program, säger Micael Wennbom, projektledare på Mänskliga Rättighetsdagarna.

Information från Ledsagarservice Linköping

Har ni hört talas om Ledsagarservice på Universitetssjukhuset,(US) i Linköping?

Vi riktar oss främst till färdtjänst- och sjukresenärer som besöker Universitetssjukhuset i Linköping. Vi erbjuder en kostnadsfri ledsagningstjänst som bokas via vår bokningstelefon. Vi möter upp i valfri entré på US och ledsagar till mottagning eller avdelning.

Kanske kan vi vara till hjälp för just dig eller någon i din närhet?
Vi berättar gärna mer om vår tjänst. Kanske kan det passa att vi får en liten stund att presentera vad Ledsagarservice innebär vid nästa eller kommande föreningsmöte framöver, om detta låter intressant.

Kontakta oss gärna på: telefon 010-103 66 80 eller på mail 
sandra@funktionsratt-ostergotland.se om du har frågor och funderingar, 
eller vill att vi informerar mer kring Ledsagarservice.
Önskar er en fin sommar!

Med vänlig hälsning
Carola Eriksson

Funktionsrätt Östergötland
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@funktionsratt-ostergotland.se 
Webbplats: www.funktionsratt-ostergotland.se