ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA

FUNKTIONSÄTT SVERIGE VILL HA ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA
Funktionsrätt Sverige vill vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.