Dialogmöte den 21:e maj

Vi i Funktionsrätt Linköping hade Dialogmöte den 21:e maj för att diskutera frågor kring färdtjänsten i Linköping. 
Charlotta Holmgren, gruppchef Särskild kollektivtrafik medverkade från Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Mikael Sanfridson (S) Kommunalråd, vice ordförande äldrenämnden.
 Vi diskuterade särskild kollektivtrafik, färdtjänst (Mobilitetsstöd), Riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Principer och rutiner, Särskilda förmåner.