Arvsfondens informationsträff 

Vi från Funktionsrätt Linköping deltog på Arvsfondens informationsträff för föreningslivet i Östergötlands län tisdag den 6 maj.
Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet dör barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.
Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? 
Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? 
I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.
Vill du ha mer information kontakta Arvsfonden hemsida
https://www.arvsfonden.se/
E-post
info@arvsfonden.se
Telefon
08-700 08 00