På gång:

Temakväll 
God sömn – Natt ro
Datum: onsdag 14 februari
Klockan: 18.00 -  20.00

Utbildning
Facebook för förening

Datum: onsdag 14, 21, 28 mars 
Klockan: 18.00 -  20.00

Vill du kunna betala dina räkningar digitalt?
Lokal och startdatum
Linköping, ABF: Badhusgatan
8, 14/3 , kl. 17-19.30