Hjälp vid röstning

Vissa personer får rösta med bud
Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Debatt: Alla barn är olika, därför behövs inkludering

Det pågår just nu en debatt om inkluderingen i skolan. Ett antal skribenter, bland andra Jan Björklund (L), menar att inkluderingen gått för långt och ger uttryck för en syn på barn och skola som hör hemma i en annan tidsålder. Idag skriver vi, DHR och Unga Rörelsehindrade debatt i Dagens Samhälle om att inkluderingen tvärtom behöver gå längre.

Sämre hälsa och ekonomi vid nej till sjuk- och aktivitetsersättning

Resultaten av Riksrevisionens senaste granskning talar för att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning. Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi.

Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras

Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras! Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”
Personcentrerad vård är ett etablerat arbetssätt inom vården som har evidens och ska inte blandas samman med värde baserad vård, skriver tre debattörer Håkan Hedman, förbundsordförande Njurförbundet, ledamot i styrgruppen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

På gång i omvärlden:

Pressmeddelande: Elisabeth Wallenius ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Jag bryr mig inte om pengar, det är inte viktigt!”

Det är lätt att säga för den som har och som kanske alltid haft ett ekonomiskt oberoende. 

Valfrågor om funktionsrätt till partierna

Funktionsrätt Sverige har fem viktiga valbudskap inför höstens val. Valbudskapen har beslutats av våra medlemsförbund och sedan årsskiftet har vi bedrivit fem kampanjveckor, en för varje fråga.
Nu vill vi veta hur de politiska partiernas ställer sig i dessa frågor och igår den 7 maj skickade vi ut en enkät. Vi har uppmanat partierna att svara senast den 22 maj. Svaren kommer att sammanställas i en valkompass som ska spridas på olika sätt. De partier som inte svarar kommer att saknas i vår valkompass om funktionsrätt.


Information från Ledsagarservice Linköping

Har ni hört talas om Ledsagarservice på Universitetssjukhuset,(US) i Linköping?
Vi riktar oss främst till färdtjänst- och sjukresenärer som besöker Universitetssjukhuset i Linköping. Vi erbjuder en kostnadsfri ledsagningstjänst som bokas via vår bokningstelefon. Vi möter upp i valfri entré på US och ledsagar till mottagning eller avdelning.
Kanske kan vi vara till hjälp för just dig eller någon i din närhet?
Vi berättar gärna mer om vår tjänst. Kanske kan det passa att vi får en liten stund att presentera vad Ledsagarservice innebär vid nästa eller kommande föreningsmöte framöver, om detta låter intressant.
Kontakta oss gärna på: telefon 010-103 66 80 eller på mail 
sandra@funktionsratt-ostergotland.se om du har frågor och funderingar, 
eller vill att vi informerar mer kring Ledsagarservice.
Önskar er en fin sommar!

Med vänlig hälsning
Carola Eriksson

Funktionsrätt Östergötland
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@funktionsratt-ostergotland.se 
Webbplats: www.funktionsratt-ostergotland.se