Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras

Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras! Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”
Personcentrerad vård är ett etablerat arbetssätt inom vården som har evidens och ska inte blandas samman med värde baserad vård, skriver tre debattörer Håkan Hedman, förbundsordförande Njurförbundet, ledamot i styrgruppen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

På gång i omvärlden:

Pressmeddelande: Elisabeth Wallenius ny ordförande för Funktionsrätt Sverige