Debatt: Alla barn är olika, därför behövs inkludering

Det pågår just nu en debatt om inkluderingen i skolan. Ett antal skribenter, bland andra Jan Björklund (L), menar att inkluderingen gått för långt och ger uttryck för en syn på barn och skola som hör hemma i en annan tidsålder. Idag skriver vi, DHR och Unga Rörelsehindrade debatt i Dagens Samhälle om att inkluderingen tvärtom behöver gå längre.

Sämre hälsa och ekonomi vid nej till sjuk- och aktivitetsersättning

Resultaten av Riksrevisionens senaste granskning talar för att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning. Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi.

Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras

Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras! Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”
Personcentrerad vård är ett etablerat arbetssätt inom vården som har evidens och ska inte blandas samman med värde baserad vård, skriver tre debattörer Håkan Hedman, förbundsordförande Njurförbundet, ledamot i styrgruppen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

På gång i omvärlden:

Pressmeddelande: Elisabeth Wallenius ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Valfrågor om funktionsrätt till partierna

Funktionsrätt Sverige har fem viktiga valbudskap inför höstens val. Valbudskapen har beslutats av våra medlemsförbund och sedan årsskiftet har vi bedrivit fem kampanjveckor, en för varje fråga.
Nu vill vi veta hur de politiska partiernas ställer sig i dessa frågor och igår den 7 maj skickade vi ut en enkät. Vi har uppmanat partierna att svara senast den 22 maj. Svaren kommer att sammanställas i en valkompass som ska spridas på olika sätt. De partier som inte svarar kommer att saknas i vår valkompass om funktionsrätt.