en 78-årig kvinna har rätt till färdtjänst

78-åring får rätt mot kommunen
LINKÖPING Linköpings kommun ansåg inte att en 78-årig kvinna har rätt till färdtjänst. Men förvaltningsrätten håller inte med.
Den 26 juni i år beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Linköping att avslå kvinnans ansökan om färdtjänst. Hon ansågs inte ha stora besvär med att förflytta sig på grund av funktionsnedsättningar att hon hade rätt till färdtjänst.
78-åringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping och åberopade ett läkarintyg som visade att hon – bland annat – har en synnedsättning och förslitningsskador i ryggen som gör att hon har svårt att använda kollektivtrafik. Hon kan endast förflytta sig 100 meter utan gånghjälpmedel. 
Förvaltningsrätten river nu i en färsk dom upp kommunens beslut och ger 78-åringen rätt till färdtjänst. 
Corren, Fredrik Quist05:00 | 2019-12-09

Corren den 8/11
Färdtjänstens brister måste åtgärdas nu.

INSÄNDARE För de av oss i samhället som är beroende av färdtjänst för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel, skriver Börje Pettersson, Funktionsrätt Linköping.
Som ordförande för Funktionsrätt Linköping, har jag naturligtvis följt det som hänt. Det är nya artiklar om färdtjänsten nästan varje vecka, som visar hur enskilda personer ställs utan hjälp, eller starkt begränsas, trots de behov man har. 

För min del har jag väntat på att någon av våra politiker i fullmäktige skulle visa att de förstått det ohållbara i situationen och agerat därefter. Att deras engagemang och initiativkraft skulle fått dem att reagera och begära en översyn av hur det har kunnat gå så här illa? 

Men inte. Bryr man sig inte, eller hoppas man bara att det ska blåsa över? Har man alls förstått problemen? Finns det ingen ansvarsfull kommunpolitiker kvar, som inser att man inte kan behandla kommuninnevånare så här? 

Att genom upphandling eller samarbete med Regionen och Östgötatrafiken avhända sig det ansvaret är inte möjligt, det står i strid med kommunallagen. Där anges att politikens ansvar för medborgarna inte är förhandlingsbart. 

När problem som dessa uppstår måste man se efter hur de uppstått, undersöka tänkbara lösningar och föreslå åtgärder. Är det fel i avtalen? Är det fel i tolkningen av desamma? 
En del av problemen går säkert att lösa med tilläggsklausuler i befintliga avtal men någon måste initiera processen. Är inte politikernas arvoden tillräckliga för att motivera en sådan arbetsinsats?

För alla som är beroende av färdtjänsten för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel. Ingen av de förtroendevalda skulle vilja byta med oss!

Börje Pettersson, ordförande för Funktionsrätt Linköping.

 

Corren 19/11
Många hamnar i kläm på grund av färdtjänsten

INSÄNDARE Linköpings kommun för diskussioner med Östgötatrafiken kring de uppenbara problem de har att leverera färdtjänst, skriver kommunalrådet Muharrem Demirok (C).
Svar på "Färdtjänstens brister måste åtgärdas nu", 8/11.
 
Det är lätt att hålla med i nästan allt som Börje Pettersson skriver om brister i färdtjänsten. Jag kontaktas varje vecka av personer som hamnat i kläm på grund av färdtjänsten och varje gång så hugger det till i hjärtat. Problemen är så pass allvarliga att det inte går att bortse ifrån de negativa konsekvenser som de medför.
 
Hur har vi kunnat hamna här? Som nytillträdd ordförande så skulle jag kunna göra det lätt för mig och skjuta ansvaret på tidigare styren och skylla på den upphandling som gjordes innan min tid. Jag skulle också kunna lämpa över ansvaret på Östgötatrafiken, som är den aktör som Linköpings kommun har avtal med för att bedriva färdtjänst.
 
Denna jakt på en syndabock hjälper dock ingen, allra minst den som har hamnat i kläm. Mitt ansvar ligger nu i att söka lösningar och skapa förutsättningar framåt och det ansvaret tänker jag inte backa från.
 
Kommunen för nu diskussioner med Östgötatrafiken kring de uppenbara problem de har att leverera färdtjänst till de som står i behov av det. Vi är helt överens om att detta ska åtgärdas och vi söker nu vägar fram. Det kommer bl.a. innebära att vi ser över hur avtalet med Östgötatrafiken gällande färdtjänst är skrivet och vilka krav de i sin tur har på sina leverantörer.
Jag delar Börjes slutsats när han skriver, för alla som är beroende av färdtjänsten för att kunna fungera, är nuvarande situation inte acceptabel.
 
Muharrem Demirok (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Nästa Dialogmöte är tisdagen den 27:e november 2019, kl. 17.30

Vi kommer att diskutera färdtjänst/ledsagning och Konsekvenser utifrån beslut och uppdragets innehåll.
Det har uppstått mycket problem för de som har färdtjänstbevis sedan ett nytt avtal trädde i kraft i somras och som kommer att gälla i sex år framåt. 
I avtalet som gäller nu får man inte ha ”ensamåkning”. Eftersom det inte finns med i avtalet går det heller inte att överklaga. Vi behöver ha in fallbeskrivningar som ni/anhörig/vän etc. har råkat ut för om vi ska kunna agera mot Östgötatrafiken (ÖT) och Region Östergötland (RÖ). 
Önskemål från vår sida är bl.a. att ni kan uppge datum/klockslag vid händelsen.
Fallbeskrivningarna vill vi att ni skickar till oss senast den 21:e november så vi kan ta upp det på dialogmötet den 26:e november. Jag skickar med en fallbeskrivning från NEURO.
Sprid detta till era medlemmar. Viktigt!!!
Hälsningar Lisa Kamberg

Funktionsrätt Linköping

Funktionsrätt Linköping är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar. 
Vår största uppgift är att tillvara ta och bevaka rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Att inte bara skapa tolerans för-utan också acceptans för oss i samhället. Tex för att gemensamma och övergripande tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun. 

Nyheter

Välfärdsmässan 2020

Föreläsning Mårten Nylén hälsoinspiratör

En inspirerande föreläsning med hälsoinspiratören Mårten Nylén. Föreläsningen bygger på Mårtens så kallade “framgångsnycklar” som gör att alla kan lyckas.
Nu ger Mårten er sina allra bästa verktyg och tips för hur man på ett enkelt sätt både kan förbättra sin hälsa och skapa en smartare livsstil.
20 februari: 
Tid: 18:30 – 19:30
Var: Fontänen, Vagnhallen
Pris: 150 kr inkl fika
Anmäll er till:
info@kfum-funkis.se

Inbjudan till ”Motivera ideella” med Aron Schoug torsdag 26 mars 2020.

Hur skapar man engagemang i den egna föreningen?
Vad är det som får människor att engagera sig ideellt?
Vad är det som får folk att stanna kvar medan andra hoppar av?
Med rätt förutsättningar kommer de ideella att både stanna och bli fler!

Cyberhjärtat besöker oss från Funkibator Växjö.

Den 26 februari kl. 14.30 – 17.30 besöker Cyberhjärtat oss från Funkibator Växjö.
Kom och prova att röra sig och spela spel med VR glasögon.
Alla ska kunna vara med oavsett rörelseförmåga eller ålder.

Den 3 december
Dagen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Tack alla som besökte vår dag för alla-mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som hölls idag på Linköpings Stadsbibliotek.
Börje Pettersson ordförande i Funktionsrätt Linköping välkomnade alla.
Linköpings Stadsbibliotek berättade om olika möjligheter att läsa böcker och därefter
Studieförbundet Vuxenskolan, Cissi som bjöd på en trevlig högläsningsstund.
Ove Puisto från Stroke, berättade om vad som händer när livet börjar fungera efter en stroke. Hur viktigt det är att tänka på vad man kan klara av istället för att se hindren på vägen.
Vuxenskolan med Hilda bjöd på härlig sång och musik.
Hilda Hanson som själv har autism pratade om autism och om autismnycklar, även hon pratade om att hitta bra strategier för att klara sig och lyckas i livet. Hon har även ett eget företag med föreläsningar.
Anna Myhrman från RBU berättade om att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning.
Louise Besson från FUB berättade om att vara förälder då och nu.
Tack alla än en gång för att ni deltog under vår dag för alla! ⭐️

Information från Ledsagarservice Linköping

Har ni hört talas om Ledsagarservice på Universitetssjukhuset,(US) i Linköping?

Vi riktar oss främst till färdtjänst- och sjukresenärer som besöker Universitetssjukhuset i Linköping. Vi erbjuder en kostnadsfri ledsagningstjänst som bokas via vår bokningstelefon. Vi möter upp i valfri entré på US och ledsagar till mottagning eller avdelning.

Kanske kan vi vara till hjälp för just dig eller någon i din närhet?
Vi berättar gärna mer om vår tjänst. Kanske kan det passa att vi får en liten stund att presentera vad Ledsagarservice innebär vid nästa eller kommande föreningsmöte framöver, om detta låter intressant.

Kontakta oss gärna på: telefon 010-103 66 80 eller på mail 
sandra@funktionsratt-ostergotland.se om du har frågor och funderingar, 
eller vill att vi informerar mer kring Ledsagarservice.
Önskar er en fin sommar!

Med vänlig hälsning
Carola Eriksson

Funktionsrätt Östergötland
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@funktionsratt-ostergotland.se 
Webbplats: www.funktionsratt-ostergotland.se