Debatt: Ingen ska behöva vänta i tio år på en diagnos

Mänskliga rättigheter och alla människors lika värde behöver betonas tydligare. I dag får många personer med komplexa kroniska tillstånd, funktionsnedsättning eller samsjuklighet stryka på foten. Det finns en stor ojämlikhet mellan diagnoser och tillstånd. Det handlar om tidsbrist, bristande kompetens och dåligt fungerande ersättningssystem. Ersättningssystemen behöver utformas på ett sådant sätt att samordning och de med störst behov prioriteras i vården

Debatt: Sjukvård får inte bli en plånboksfråga

Vi får allt oftare signaler om att kostnaderna för sjukvård börjar bli problematisk,
skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, Håkan Hedman,
Njurförbundet och Jimmie Trevett, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa idag i Dagens Medicin.

Debatt: Gå från ord till handling – mänskliga rättigheter viktigare än någonsin

I en tid då mänskliga rättigheter utmanas runt om världen måste våra makthavare slå vakt om de fora som bidrar till att stärka och skydda de mänskliga rättigheterna, skriver  Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige och Anna Lindenfors, Amnesty mfl i Göteborgsposten idag.

Debatt: Vi kräver en ny LSS-utredning

Katastrofen i LSS och personlig assistans fortsätter, tro ingenting annat. Över 1 800 färre har statlig assistansersättning i dag, jämfört med 2015. Det kom en dom i våras i Högsta förvaltningsdomstolen, en dom som sa att sondmatning är att betrakta som måltid och ska kunna ge rätt till personlig assistans. Den domen väljer Försäkringskassan att helt strunta i, visar det sig. När vi trodde att vi kunde andas ut – då slogs en ny spik i välfärdskistan.

Debatt: Alla barn är olika, därför behövs inkludering

Det pågår just nu en debatt om inkluderingen i skolan. Ett antal skribenter, bland andra Jan Björklund (L), menar att inkluderingen gått för långt och ger uttryck för en syn på barn och skola som hör hemma i en annan tidsålder. Idag skriver vi, DHR och Unga Rörelsehindrade debatt i Dagens Samhälle om att inkluderingen tvärtom behöver gå längre.

Sämre hälsa och ekonomi vid nej till sjuk- och aktivitetsersättning

Resultaten av Riksrevisionens senaste granskning talar för att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning. Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi.

Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras

Debatt: LSS borde exporteras – inte decimeras! Nu måste utgångspunkten för diskussionen vara hur LSS intentioner ska återupprättas. Den fråga som de politiska partierna borde ställa sig är: hur ska fler få det stöd och den service som gör att de kan leva ett gott liv, på egna villkor? Om regeringen ska ha någon trovärdighet alls måste Försäkringskassan få i uppdrag att sluta spara på mänskliga rättigheter.

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”

”Det är skillnad på styrsystem och arbetssätt”
Personcentrerad vård är ett etablerat arbetssätt inom vården som har evidens och ska inte blandas samman med värde baserad vård, skriver tre debattörer Håkan Hedman, förbundsordförande Njurförbundet, ledamot i styrgruppen för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung, och Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.


På gång i omvärlden:

Funkisfestivalen

Funkisfestivalen, häng med på Sveriges största sångtävling för personer med funktionsnedsättning inom LSS: 
26 januari, kl. 15:30-18:00
Skylten, Södra Oskarsgatan 3A, Linköping

Välfärd direkt!

Med välfärdsmässan 2019 vill samordningsförbunden i Östergötland,
tillsammans med Helix och Institutionen för datavetenskap, skapa en
mötesplats för välfärdsfrågor.

Mr Tourette - Vägen tillbaka om återhämtning

Mr Tourette - Pelle Sandstrak ger dig en möjlighet att förstå vikten av att se varje människa och vara nyfiken på hur hjälpen ska se  ut och vilka mirakel som sker när det blir rätt.
28-02-19 Statt (Änglasalen) Stora torget, Motala, Klockan: 09-12.00
Pris: Yrkesverksamma: 400 kr exkl moms / Privatperson: 400 kr inkl moms

Information från Ledsagarservice Linköping

Har ni hört talas om Ledsagarservice på Universitetssjukhuset,(US) i Linköping?
Vi riktar oss främst till färdtjänst- och sjukresenärer som besöker Universitetssjukhuset i Linköping. Vi erbjuder en kostnadsfri ledsagningstjänst som bokas via vår bokningstelefon. Vi möter upp i valfri entré på US och ledsagar till mottagning eller avdelning.
Kanske kan vi vara till hjälp för just dig eller någon i din närhet?
Vi berättar gärna mer om vår tjänst. Kanske kan det passa att vi får en liten stund att presentera vad Ledsagarservice innebär vid nästa eller kommande föreningsmöte framöver, om detta låter intressant.
Kontakta oss gärna på: telefon 010-103 66 80 eller på mail 
sandra@funktionsratt-ostergotland.se om du har frågor och funderingar, 
eller vill att vi informerar mer kring Ledsagarservice.
Önskar er en fin sommar!

Med vänlig hälsning
Carola Eriksson

Funktionsrätt Östergötland
Västra Vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@funktionsratt-ostergotland.se 
Webbplats: www.funktionsratt-ostergotland.se